Hal Ehwal Puasa Fardhu
Pengertian
Hukum Puasa
Syarat-syarat Wajib Puasa
Syarat-syarat Sah Puasa
Rukun Puasa
Perkara-perkara yang membatalkan Puasa
Sunat-sunat Puasa
Hari-hari yang Diharamkan Berpuasa
Hukum Bersetubuh Pada Bulan Ramadhan
Ringkasan
  PENGERTIAN HUKUM PUASA
 

 

Puasa merupakan kewajipan kepada setiap orang islam berdasarkan kepada Al-Quran , Hadis, Ijmak ulamak dan Qias. Sebagaimana Firman Allah Taala yang berbunyi :

 

 

Maksudnya  : Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.

 

[Surah Al-Baqarah, Ayat : 183]

 

Dan berdasarkan kepada firman Allah Taala :

 

 

Maksudnya : Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu.

 

[Surah Al-Baqarah, Ayat : 185]

 

 

Di dalam hadis pula disebut , Islam itu terbina di atas lima perkara dan salah satu daripadanya ialah puasa pada bulan Ramadhan . Oleh sebab itu telah bersepakat Ulamak mengatakan puasa itu hukumnya wajib keatas orang islam yang sudah akil baligh ( cukup umur) dan berkuasa . Ianya tidak diwajibkan  kepada orang kafir atau orang gila atau kanak-kanak  yang belum baligh, tetapi hendaklah dilatih untuk membiasakan diri mereka dengan puasa .

  

 

 
     Iqra' Soft © Hakcipta Terpelihara 2002